خبرهای مهم

خبرهای تازه روزمره وبه ویژه خبرها وتحولات زنان

سفیر افغانستان مقیم امریکا:افغانستان دربخش استخراج معادن خود علاقمندان مشهورراجذب کرده است

سید طیب جواد سفیر افغانستان مقیم امریکا میگوید:پس ازآنکه ارزش معادن افغانستان به تریلون ها دالر تثبیت شده است ،شرکت های مشهوروقدرتمند امریکایی علاقمند سرمایه گذاری برای استخراج معادن افغانستان شده اند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۹/۰۳/۲۸ساعت ۲۰:۰ بعد از ظهر  توسط سمیع احمدی  | 

حامد کرزی انجام دهنده حمله آخروطراحان آنرا حیوان صفت خطاب کرد

درسفر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به ولایت کندهار ،حمله آخررا که منجربه جان باختند بیش از 40 نفر وزخمی شدن نزدیک به صد نفر شد ،عمل دشمن اسلام ،انسان ،وافغانستان عنوان کرد وگفت که این جان خوران وحیوان صفتان را نه خودش ونه مردم افغانستان میبخشند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ساعت ۱۸:۳۷ بعد از ظهر  توسط سمیع احمدی  | 

نماینده گی سازمان ملل درافغانستان ،ازپیشنهاد های جرگه صلح مبنی برحذف نام های مخالفین حمایت میکند

استفن دی مسترو نماینده خاص سرمنش ملل برای افغانستان طی نشست خبری درولایت هرات گفت: ما از نظریات ،پیشنهاد ها ،وتصامیم دسته جمعی مردم افغانستان حمایت میکنیم .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۹/۰۳/۲۱ساعت ۲۳:۵۲ بعد از ظهر  توسط سمیع احمدی  | 

نماینده گی سازمان ملل درافغانستان ،ازپیشنهاد های جرگه صلح مبنی برحذف نام های مخالفین حمایت میکند

استفن دیمسترو نماینده خاصل سرمنش ملل برای افغانستان طی نشست خبری درولایت هرات گفت: ما از نظریات ،پیشنهاد ها ،وتصامیم دسته جمعی مردم افغانستان حمایت میکنیم .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۹/۰۳/۲۱ساعت ۲۳:۵۲ بعد از ظهر  توسط سمیع احمدی  | 

جرگه مشورتی صلح باازش ترین نشت درچند سال گذشته محسوب گردید

هرچند این طور وانمود میشد که افغانها بازهم کنارنیایند،ولی دیده شد ،سران بیشمار قومی ازنقاط گوناگون کشور گردهم آمدند وفیصله های نمودند که بیشترین آنها را مردم افغانستان پسندیدند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۱۷ساعت ۱۲:۶ بعد از ظهر  توسط سمیع احمدی  | 

حامدکرزي دکورنیو چارو دوزیر او دملي امنیت دلوی ریس استعفی ومنله

دافغانستان داسلامي جمهوریت جمهورریس حامد کرزي دکورنیو چارو دوزیر محمد حنیف اتمر او دملي امنیت دلوی ریس امرالله صالح استعفی ومنله.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ساعت ۱۸:۲۲ بعد از ظهر  توسط سمیع احمدی  | 

رئیس جرکه مشورتی صلح نتیجه مثبت جرگه رابه علت عدم اشتراک برخی ها درآن به دیده شک مینگرد

"برهاندالدین ربانی " که به حیث رئیس جرگه مشورتی صلح انتخاب شده است ،میگوید که ما بار ها به همه طرف های درگیر درکشورپیشنهاد صلح را کرده ایم اما معلوم نیست که ازسوی کیها آنها حمایت میشوند وبه نبرد علیه دولت و مردم افغانستان فعالیت دارند .
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۱۲ساعت ۱۳:۲۱ بعد از ظهر  توسط سمیع احمدی  | 

برهاندالدین ربانی رئس جرگه مشورتی صلح خواهان ادامه چنین جرگه هاست

پس از آنکه از سوی اعضاء جرگه مشورتی صلح "برهاندالدین ربانی "به حیث رئیس جرگه انتخاب گردید درهنگام سخنرانی اش گفت : که سه روز برای حل این جرکه کافی نیست باید که این جرگه ادامه یابد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۱۲ساعت ۱۲:۳۴ بعد از ظهر  توسط سمیع احمدی  | 

شهر کابل از هرروز رخصتی عادی خاموش ترشده است

هرچند درروز های رخصتی عادی که جمعه باشد ویا هم عید ویا معادل اینها عبور ومرور بسیار اندک است  اما درورچهارشنبه که صدا نفر درخیمله لویه جرگه مشغول ،مفاحمه هستند،کمتر ازآن روز ها عبور ومرور درشهر کابل است ،


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۱۲ساعت ۱۱:۴۲ قبل از ظهر  توسط سمیع احمدی  | 

جرگه مشورتی صلح با خون پاره های مخالفین وانتحارکننده ها کارش را ادامه داد

درهنگام سخن رانی "حامد کرزی "ریئس جمهور افغانستان درخیمه لوجرگه صداهای انفجار واثابت راکت شنیده شد وبرخی از اعضای جرگه را تکان داد حامد کرزی با بی اعتنایی به این رویداد ها خطاب به شاملین درجرگه گفت :ما وشما با این سروصدا ها هرروز مواجه هستیم هیچ تکان نخورید "


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۱۲ساعت ۱۱:۱۴ قبل از ظهر  توسط سمیع احمدی  | 

جرگه مشورتی صلج درکابل با حضور حدود 1600 نماینده از نقاط مختلف کشور برگزار گردید

"حامد کرزی " رئیس جمهور افغانستان جرگه مشورتی صلح را افتتاح کرد وبار بار از مخالفین مسلح دولت خواست که به هردلیلی که دربرابر دولت میجنگند سلاح های خودرا به زمین بگذارند وبا هم برای بهبود وضع مردم آوردن صلح درکشور فعالیت نمایند .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۱۲ساعت ۱۱:۴ قبل از ظهر  توسط سمیع احمدی  | 

برای یک روز کودکان درافغانستان مورد توصیف وتمجید قرارگرفتند

از آنجاییکه روز سه شنبه مصادف به روز جهانی کودک میباشد ،درافغانستان نیزازاین روز به طور نمایشی تجلیل به عمل آمد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۹/۰۳/۱۱ساعت ۱۴:۳۲ بعد از ظهر  توسط سمیع احمدی  | 

دولت به دولت پیشنهاد کمک به ولسوالی بهسود را داد

کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری درگردهمایی بزرگ درولسوالی بهسود گفت که باید دولت برای خانواده های آسیب دیده ولسوالی بهسود خسارات برخاسته از خشونت ها را بدهد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۹/۰۳/۱۱ساعت ۱۴:۲۴ بعد از ظهر  توسط سمیع احمدی  | 

به مناسبت برگزاری جرگه مشورتی صلح روزهای چهارشنبه وپنجشبه درکابل رخصتی اعلام شد

حامد کرزی درجلسه شورای وزیران روز دوشنبه اعلان کرد که به خاطر بهتر برگزاری واگاهی همزمان مردم افغانسنان به ویژه شهروندان کابل ،روز های که جرگه برگزار میگردد درشهر کابل رخصتی میباشد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۹/۰۳/۱۱ساعت ۱۴:۱۶ بعد از ظهر  توسط سمیع احمدی  | 

کمسیون نظارت برقانون اساسی افغانستان معرفی شد

پس از انتقاد های فراوان شورای ملی حامد کرزی رییس جمهور افغانشتان ،کمسیون شش نفری را برای نظارت برقانون اساسی به ولسی جرگه معرفی کرد،قرار  است که یک عضوباقی مانده این کمیسون بزودی معرفی شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۹/۰۳/۱۱ساعت ۱۴:۱۱ بعد از ظهر  توسط سمیع احمدی  | 

فرماندهی آیساف (عساکر بین المللی ) درافغانستان از برگزاری جرگه مشورتی صلح حمایت میکنند

جنرال "مک کرستال"فرمانده کل نیروهای آیساف درافغانستان درنشت خبری درکابل، جرگه مشورتی صلح را یک عمل افغانی خوانده وگفت: ما ازهر اقدام افغانها که به منظور رشد وترقی کشرو شان باشد ودرراستای تامین صلح  موثر تمام شود حمایت کامل میکنیم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۰۹ساعت ۱۵:۴۴ بعد از ظهر  توسط سمیع احمدی  | 

وحید عمر:جرگه مشورتی صلح درجریان هفته جاری برگزار میگردد

"وحید عمر"سخن گوی دولت افغانستان درهنگام گفتگو با رسانه ها ازبرگزاری حتمی جرگه مشورتی صلح درهفته جاری  خبرداده است.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ساعت ۲:۴۴ قبل از ظهر  توسط سمیع احمدی  | 

فعالیت مکتب های افغان ترک درکابل به پنج سالگی رسید

کشور ترکیه که به عنوان کمک فرهنگی وتعلمی ازچند سال به این طرف با افغانستان فعالیت دارد ،پنجمین سال روز فعالیت .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ساعت ۱:۳۶ قبل از ظهر  توسط سمیع احمدی  | 

طرج بازسازی وترمیم ساحات تاریخی ولایت غزنی نهایی گردید

وزیز اطلاعات وفرهنگ "سید مخدوم رهین" میگوید:به زودی کار بازسازی ،ترمیم وتوسعه شهر غزنی آغاز میگردد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ساعت ۱:۲۴ قبل از ظهر  توسط سمیع احمدی  | 

اعتصاب گروه نماینده گان قوم هزاره درولسی جرگه خاتمه یافت

نماینده گان قوم هزاره وبرخی از نماینده گان دیگر که به خاطر ،به اصطلاح خودشا تعرض کوجی ها از دوازه روز اعتصاب کرده بودند روز جمعه به اعتصاب شان خاتمه دادند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ساعت ۱:۷ قبل از ظهر  توسط سمیع احمدی  | 

سازمان عفو بین الملل :کشور های راکه درافغانستان سرباز دارند ،در نقض حقوق بشر دخیل هستند

درگزارش سالانه سازمان عفو بین الملل آمده است که در159 کشور جهان حقوق بشر رعایت نمیشود وازجمله افغانستان که چندین سال به خاطر بهبود حقوق بشر در این کشور ملیون ها دالر به مصرف رسیده است ،هنوز هم حقوق انسان ها به صورت علنی نقض میشود.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ساعت ۰:۵۷ قبل از ظهر  توسط سمیع احمدی  | 

گروه از خبرنگاران روز پنج شنبه خواهان تعدیلات درقانون رسانه ها درافغانستان شدند

قانون رسانه که یازده ماه پیش (1388/415 )به نشر رسیده است ،پس از آن اتقادات متقاوتی بر این قانون شنیده شده است ،اینک گروه خبرنگاران این نکته نظر ها را به صورت گروهی توسط خبرنگاران ومسولان برخی از رسانه مورد بحث قرار داده است ،روز پنج شنبه با حضور نزدیک به هفتاد نفر هم از روسای رسانه ها واعضای فعال وخبرنگاران روی قانون تصویب شده رسانه نظریات ،پیشنهادات وتعدیلات شان را روی کاغذها نوشتند وبه معرفی گرفتند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۹/۰۳/۰۷ساعت ۰:۸ قبل از ظهر  توسط سمیع احمدی  | 

تا کمتر از یک هفته دیگر جرگه ملی مشورتی صلح درکابل برگزارمیگردد

پس از به تعویق افتادن تاریخ 12 ثور که قرار بود جرگه مشورتی صلح درکابل برای تامین صلح وبه زمین گذاشتن صلح بین دولت ونارضیان دولت برگزارشود این بار برای بار دوم امکان دارد که شنبه ی هفته ی آینده برگذار گردد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۰۳ساعت ۱۱:۹ قبل از ظهر  توسط سمیع احمدی  |